Μπύρα Alpha

Μπύρα Alpha

Προωθητική ενέργεια για την μπύρα ΑΛΦΑ σε σημεία εστίασης στην Θεσσαλονίκη.